munosabati bilan taqiladigan “Sharaf lentasi”ning tasnifi:

“Sharaf lentasi” ni namunaviy taqish tartibi:

“Sharaf lentasi”ni noto’g’ri taqilishi

Boshga taqilishi

Sumkaga taqilishi

Buzilgan holatida taqilishi

“Sharaf lentasi”ni tarqatish doirasida o‘tkaziladigan tadbirlar va aksiyalar:

Ijtimoiy sahifalar: